Zakres usług
⇒ Sprawdzanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na ciąg i drożność wraz ze szkicem przewodów ponad dachem oraz potwierdzeniem lokatorskim z przeprowadzonej kontroli,

⇒ Sprawdzanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej wraz z usuwaniem usterek oraz wycieków gazu,

⇒ Udrożnienie przewodów kominowych,

⇒ Uporządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

⇒ Montaż nasad wiatrochronnych,

⇒ Zabezpieczanie przewodów kominowych przed ptakami,

⇒ Remonty kominów ponad dachem,

⇒ Roboty ogólnobudowlane związane z kompleksowymi naprawami przewodów kominowych (przemurowanie, uporządkowanie podłączeń oraz uszczelnianie),

⇒ Stała konserwacja oraz kompleksowa obsługa kotłowni na paliwa stałe, płynne i gazowe,

⇒ Wykonywanie analizy spalin,

⇒ Montaż mechanicznej oraz klimatyzacji stalowych wkładów kwasoodpornych,

⇒ Konserwacja oraz sprawdzanie wentylacji.


Zapraszamy do współpracy.Szybkie i solidne wykonanie robót w uzgodnionych terminach!